- Ubezpieczenia kraków

Na jakie korzyści można liczyć po wykupieniu ubezpieczenia komunikacyjnego w firmie Link4?

Każdy kierowca szuka najkorzystniejszej polisy komunikacyjnej dla swojego samochodu. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest regulowane przez ustawę, dlatego firmy nie mają zróżnicowanej oferty pod tym względem. Pojazd można jednak zabezpieczyć w dużo bardziej kompleksowy sposób, między innymi, za pomocą polisy Autocasco oraz usług typu Auto Assistance. Jedną z firm wyróżniającą się szerokimi możliwościami dostosowania ubezpieczenia do swoich potrzeb jest towarzystwo Link4.

Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń

Polisa OC zabezpiecza przed finansowymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń na drodze w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia to osoba ubezpieczona. Dzięki temu osoba poszkodowana może uzyskać szybkie wsparcie finansowe, bez względu na to, czy mamy do czynienia ze szkodą majątkową, czy osobową. W firmie Link4 zakup ubezpieczenia OC może wiązać się z dodatkowymi usługami dostępnymi w pakiecie. Najpopularniejsze propozycje to dobrowolne ubezpieczenie Autocasco oraz pakiet Auto Assistance. Obie opcje można wykupić w pakiecie pozwalającym na obniżenie rocznej składki ubezpieczeniowej.

Ochrona w wariancie All Risk

Oferta firmy Link4 charakteryzuje się możliwością ochrony pojazdu w wariancie All Risk. Dzięki temu wypłata odszkodowania następuje we wszelkich nieprzewidzianych sytuacjach, które nie zostały wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dodatkowo firma organizuje szybką pomoc drogową i próbę naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia. Jeśli nie jest to możliwe, kierowca może liczyć na pokrycie kosztów holowania do warsztatu naprawczego lub wynajęcia samochodu zastępczego. Pomoc techniczna jest możliwa nie tylko w razie wypadku na drodze, ale także po uszkodzeniu auta przez osoby trzecie lub po kradzieży pojazdu.

Różne sposoby rozliczenia szkód

Rozliczenie szkody w firmie Link4 może być wykonane w dwóch podstawowych wariantach. Pierwszy z nich polega na naprawie pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi, przy wykorzystaniu oryginalnych części producenta. Druga możliwość to uzyskanie odszkodowania obliczonego na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. Pojazd może być wtedy naprawiony samodzielnie przez kierowcę, w wybranym przez niego auto-serwisie.

Wartość auta i stała suma ubezpieczenia

Warto dodać, że firma Link4 oferuje możliwość utrzymywania stałej sumy ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania umowy. Oznacza to, przy kalkulacji odszkodowania jest brana pod uwagę wartość samochodu z dnia podpisania umowy, a nie zgłoszenia szkody. Wartość samochodu nie jest zmniejszania nawet po kolizji lub wypadku na drodze. W związku z tym propozycja firmy Link4 to jedna z najkorzystniejszych ofert na polskim rynku ubezpieczeniowym